Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

Förvaltning

Förvaltingsgruppen utför arbete av ekonomisk och administrativ beskaffenhet, såsom att hålla medlemsregister och styrdokument uppdaterade samt söka bidrag för att möjliggöra Politicesstudenternas Riksorganisations övriga verksamhet.

 

Kommunikation och Marknadsföring

Kommunikation- och Marknadsföringsgruppen är PolRiks ansikte utåt och arbetar aktivt för att fler ska uppmärksamma föreningens arbete. Vi har hand om sociala medier som Facebook och Instagram, samt PolRiks hemsida, där vi arbetar för att främja utbytet mellan medlemsföreningarna genom kontinuerliga uppdateringar. Som ett led i detta trycker vi informationsbroschyrer och planerar i nuläget också för andra marknadsföringsprodukter. Följ gärna PolRiks arbete på Facebook ”Politicesstudenternas Riksorganisation” och på Instagram @polriks.

Projekt och Evenemang

I arbetsgruppen Projekt och Evenemang arbetar vi med att planera in uppskattade evenemang och projekt för våra medlemmar. Bland annat anordnar vi en studieresa varje år som tidigare gått till Bryssel och under sommaren erbjuder vi våra medlemmar boende under Almedalsveckan. 2016 års lyckade studieresa gick till Paris i mars månad med studiebesök som OECD, UNESCO och den Svenska Amabassaden! Varje höst initierar PolRiks även en insamlingstävling till förmån för Musikhjälpen då alla medlemsföreningar tävlar om att samla ihop så mycket pengar som möjligt. Arbetsgruppen är även ansvarig för PolRiks årsmöte.