Extra årsmöte

Härmed kallar Politicesstudenternas Riksorganisation, PolRiks, till extra årsmöte för val av valberedning. PolRIks söker en valberedning bestående av två ledamöter samt en ersättare. Mötet äger rum måndagen den 10 oktober kl. 17 via Skype. Kontakta Emma Wikberger, ordforande@polRiks.se, om ni önskar delta. Nedan finner ni mötets föreslagna dagordning. Föreslagen dagordning: 1) Mötets öppnande 2) Röstlängd Läs mer om Extra årsmöte[…]

Valårsmöte 2016

Varmt välkomna till PolRiks Valårsmöte i Umeå! Härmed kallar Politicesstudenternas Riksorganisation till föreningens valårsmöte den 12 november 2016 i Umeå, där medlemsföreningen Nordpol står som värdar. Nedan finner ni mötets föreslagna dagordning, helgens schema och övrig information . Föreslagen dagordning: 1) Valårsmötets öppnande 2) Röstlängd upprättas, närvaro fastställs 3) Godkännande av kallelseförfarandet 4) Fastställande av Läs mer om Valårsmöte 2016[…]