2014-03-23

Arbetsgrupper

Förvaltning

Förvaltningsgruppen som arbetar främst med MUCF – bidraget. Även utför förvaltningsgruppen arbete av ekonomisk och administrativ beskaffenhet, såsom att hålla medlemsregister och styrdokument uppdaterade.

 

Kommunikation och Marknadsföring

Kommunikation- och Marknadsföringsgruppen är PolRiks ansikte utåt och arbetar aktivt för att fler ska uppmärksamma föreningens arbete. Vi ansvarar för sociala medier som Facebook och Instagram, samt PolRiks hemsida, där vi arbetar för att främja utbytet mellan medlemsföreningarna genom kontinuerliga uppdateringar. Följ gärna PolRiks arbete på Facebook ”Politicesstudenternas Riksorganisation” och på Instagram @polriks.

Projekt och Evenemang

I arbetsgruppen Projekt och Evenemang arbetar vi med att planera in uppskattade evenemang och projekt för våra medlemmar. Bland annat anordnar vi en studieresa varje år som tidigare gått till Bryssel och Köpenhamn. 2016 års lyckade studieresa gick till Paris i mars månad med studiebesök som OECD, UNESCO och den Svenska Ambassaden! I april 2018 begav vi oss till Köpenhamn. Där besöktes ambassaden, statsvetenskapliga institutionen på universitet och tankesmedjan Future Studies.