2014-02-21

Vill du komma i kontakt med oss?

Du når oss på polriks@gmail.se

Ordförande
Emma Bäckström
ordforande@polriks.se

Vice ordförande
Lucas Fritzon
vordforande@polriks.se

Kassör
Tove Lemón Palmborg
kassor@polriks.se

Sekreterare
Axel Emanuelsson Vretander
sekreterare@polriks.se