2022-02-11

Nätverk

PolRiks har fem stycken föreningsnätverk:

Ordförandenätverket (För ordförade och vice ordförande i medlemsföreningarna)
Kassörsnätverket (För kassörerna i medlemsföreningarna)
Sekreterarnätverket (För sekreterarna i medlemsföreningarna)
Sociala nätverket (För de socialt- och insparksansvariga i medlemsföreningarna)
Utbildningsnätverket (För utbildningssamordnarna i medlemsföreningarna)

PolRiks föreningsnätverk syftar till att fördjupa samarbetet mellan medlemsföreningarna genom att skapa kontaktytor för föreningarnas olika förtroendeposter. Nätverken syftar dessutom till kunskapsöverspridning och inspiration mellan föreningar, samt till att vara en arena för föreningarnas förtroendeposter att bolla problem och utmaningar med andra i samma situation.

Nätverken för ordförande/vice ordförande, kassör samt sekreterare ansvaras för av sina respektive representanter från PolRiks presidium. Ansvariga för nätverken för insparksansvariga/socialt ansvariga samt utbildningsansvariga utses enligt ett roterande schema.