2014-03-14

Vår vision

”Varje politicesstuderande ska kunna få en högkvalitativ utbildning och ett studierelaterat arbete efter sin examen. Vi anser att detta kan göras genom att få en tydligare arbetslivsanknytning direkt i utbildningen och genom att arbetsgivare får större kunskap om värdet och innehållet av vår utbildning.”