2022-03-13

Samarbeten

EaP-Nätverket består av 37 svenska civilsamhällesorganisationer som syftar till att stärka samarbetet med civilsamhället i de östliga partnerskapsländerna (Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina) och Ryssland. Nätverkets syfte är att underlätta samarbete, bygga kapacitet och bedriva gemensam opinionsbildning gentemot regeringar och relevanta beslutsfattare. PolRiks har möjlighet att anordna evenemang inom ramen för nätverket och får som medlem i nätverket en inbjudan till nätverkets årliga studieresa.

Utrikespolitisk Afton grundades 2019 för att öka allmänhetens kännedom om de utrikespolitiska utmaningar och möjligheter Sverige står inför. Utrikespolitisk Afton vill göra Sveriges utrikespolitik till hela landets angelägenhet. Detta arbete utförs i två spår: eventet Utrikespolitisk Afton, som varje år bjuder upp till debatt mellan riksdagspartiernas utrikespolitiska talespersoner, och organisationens omvärldsbevakningsgrupp, som komponerar utskick av veckans nyhetshändelser från världens alla hörn. PolRiks samarbete med Utrikespolitisk Afton innebär att förbunden tillsammans anordnar gemensamma aktiviteter såsom seminarier, föreläsningar eller kunskapsutbyten.

European Student Think Tank (EST) är en internationell organisation som involverar unga människor i den europeiska policyprocessen och främjar Europeiska unionens värderingar och mänskliga rättigheter. Organisationen drivs av ungdomar och för ungdomar och organiserar evenemang kopplade till EU-institutioner, analyserar europeiska angelägenheter och arbetar med ett nätverk av ambassadörer tillhörande organisationen, som representerar EST i hela Europa. EST finns på 5 kontinenter och har fler än 100 medlemmar. Som samarbetspartner erbjuder EST PolRiks föreningsmedlemmar möjligheten att skriva i deras forskningsmagasin “the European Policy Review”, att delta i deras podcasts samt möjligheten att arrangera evenemang kopplade till EU-politik.

PolRiks är söker kontinuerligt efter nya samarbetspartners. Är din organisation intresserad av ett samarbete kan ni höra av er till ordforande@polriks.se!