2022-02-11

Samhällsvetar SM

Samhällsvetar SM är Akademikerförbundet SSRs case-mästerskap för samhällsvetarstudenter. PolRiks och akademikerförbundet SSR är mångåriga samarbetspartners kring mästerskapet. I Samhällsvetar SM möts studenternas kompetens och näringslivets utmaningar. Tidigare år har bland annat Försvarsmakten, Oxford Research, Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket varit med i juryn.

Casemästerskapet är ett sätt att synliggöra samhällsvetares kompetens, skapa nätverkande och karriärmöjligheter för dess framtid som yrkesverksamma. Tävlingen sker i lag om två personer och de tre bästa lagen får diplom signerade av den renommerade juryn – en guldkantad merit helt enkelt. Det vinnande laget tar dessutom hem priset på 5000 kronor var i presentkort på mat. Exempel på tidigare teman är hållbar utveckling och jämställdhetsutmaningar inom försvaret.

Casemästerskapet äger rum i Stockholm och Akademikerförbundet SSR står för boende, mat och resa för de tävlande lagmedlemmarna som är medlemmar. Första dagen på mästerskapet inleds med föreläsningar givna av jurymedlemmarna och på eftermiddagen arbetas det intensivt med projektet, som är hemligt fram tills tävlingen. Den andra dagen presenterar deltagarna sina lösningar och juryn beslutar vilka som går till final. Tre lag tävlar sedan i en finalomgång och slutligen presenteras vinnarlaget.

Projektledare för Samhällsvetar SM

Inför Samhällsvetar SM utlyser PolRiks två poster som projektledare för mästerskapet. Projektledarna för Samhällsvetar SM är ämbetsposter som väljs av styrelsen under ett styrelsemöte. Projektledarna deltar i evenemangsplanering och arbetar med marknadsföring av mästerskapet för att så många av medlemmarna i våra medlemsföreningar runt om i landet ska ha möjligheten att tävla. Arbetet beräknas till 1-5 timmar i veckan under våren och 5-10 timmar i veckan under hösten. Inget arvode ges för arbetet men resorna betalas av Akademierförbundet SSR. Som projektledare kommer ni att arbeta i par om två och kommer därför att samarbeta för att slutföra arbetsuppgifterna.

Arbetet innebär även att man får möjligheten att resa runt till våra medlemsföreningar runt om i Sverige till PolRiks medlemsföreningar för att hålla ”test case” som evenemang under vilket medlemmar i medlemsföreningarna uppmuntras att tävla i det riktiga mästerskapet. Projektledarna förväntas presentera en projektplan till styrelsen i början av sitt mandat. Projektplanen reglerar hur projektet är tänkt att utföras. Efter avslutat projekt förväntas projektledarna inkomma med och presentera en projektrapport för styrelsen. Projektledarna har  även ansvar för att en överlämningsprocess till deras efterträdande sker och att ett testamente lämnas över för att således lämna denne väl förberedd för positionens uppgifter och förpliktelser. Projektledarna fungerar som en länk mellan PolRiks och Akademikerförbundet SSR och har under arbetes gång  två huvudsakliga ansvarsområden:

 • Samarbeta med Akademikerförbundet SSR i planeringen av tävlingen genom:
  – Val av case-organisation
  – Val av jurymedlemmar
  – Bokning av föreläsare
  – Schemaläggning under tävlingen 
 • Marknadsföring av Samhällsvetar-SM:
  – Vara med på PolRiks årsmöte
  – Ansvarar för att se till att det finns bilder av mästerskapet och av test-casen som PolRiks kan nyttja i framtida marknadsföring
  – Besöka PolRiks medlemsföreningar vid Umeås, Karlstads, Göteborgs, Linköpings, Lunds och Uppsalas universitet för att informera om tävlingen och hålla i test-case.

Är du nästa projektledare för Samhällsvetar SM? Håll utkik på sociala medier efter nästa utlysning!