Nytt organisationsschema

Politicesstudenternas Riksorganisation, PolRiks, är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för de föreningar som har till syfte att främja politicesstuderandes intressen när det gäller utbildnings-och arbetsmarknadsrelaterade frågor under och efter studietiden. PolRiks möjliggör skapandet av gemenskap mellan framtida kollegor och ska ses som en självklar stöttepelare för medlemsföreningarna. Vi är även en drivande kraft för att förbättra politicesstuderandes förutsättningar och konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

PolRiks har i dagsläget 7 stycken medlemsföreningar som alla arbetar för att främja politicesstuderandes intressen. Nedan presenteras PolRiks organisation så som den är uppbyggd. Under styrelsen finns i nuläget tre stycken arbetsgrupper, se mer information om dessa här.

Organisationsschema 062016