Projektledare för Samhällsvetar-SM 2016

Samhällsvetar-SM är en case-tävling som arrangeras av Akademikerförbundet SSR och PolRiks varje år i november för att ge samhällsvetarstudenter möjligheten att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Man tävlar i lag om två med att lösa ett samhällsproblem tillsammans med arbetsgivare och organisationer inom valt område. Samhällsvetar-SM är ett sätt att synliggöra samhällsvetarnas kompetens och skapa nätverkande och karriärmöjligheter för framtidens yrkesverksamma samhällsvetare.

Nu söker vi två personer som projektledare till detta evenemang vars roll är att arbeta med Samhällsvetar-SM för PolRiks del. Ni kommer fungera som en länk mellan PolRiks och Akademikerförbundet SSR och har under arbetes gång  två huvudsakliga ansvarsområden:

 • Samarbeta med Akademikerförbundet SSR i planeringen av tävlingen genom:
  – Val av case-organisation
  – Val av jurymedlemmar
  – Bokning av föreläsare
  – Schemaläggning under tävlingen 
 • Marknadsföring av Samhällsvetar-SM:
  – Vara med på PolRiks årsmöte den 9 april
  – Besöka PolRiks medlemsföreningar vid Umeås, Karlstads, Göteborgs, Linköpings, Lunds och Uppsalas universitet för att informera om tävlingen och hålla i test-case.

 

Projektledarna för Samhällsvetar-SM 2015 uppskattade tidsramen för arbetet som mest krävande på hösten under marknadsföringsturnén, ca 10 timmar i veckan. Under våren uppskattade de att arbetet krävde ca 0-5 timmar i veckan. Inget arvode ges för arbetet, resorna betalas av Akademierförbundet SSR. Som projektledare kommer ni att arbeta i par om två, vi uppmanar därför gärna att ni söker in till posten i par.

 

Politicestudenternas Riksorganisation, PolRiks, är en paraplyorganisation för föreningar som har till syfte att främja politicesstuderandes intressen. I dagsläget består PolRiks av sex medlemsföreningar: UPS, SVIK, LUPEF, FLiNS, Politeia och Nordpol. PolRiks  är en pelare för medlemsföreningarna att luta sig mot genom att möjliggöra dialog mellan  föreningarna. Ett av PolRiks huvudsyften är att stärka politicesstudenters konkurenskraft på arbetsmarknaden.  Samhällsvetar-SM är en av de viktigaste delarna i detta arbete, eftersom de medverkande knyter direkta kontakter till arbetslivet under tävlingens gång samtidigt som de visar upp värdet av en Politices kandidatexamen.

 

Ta chansen att vara med och anordna ett givande event för samhällsvetare i Sverige, knyt nya kontakter med framtia kollegor och arbetsgivare och samla nya erfarenheter och meriter till CV:t!

Skulle ni passa perfekt för dessa poster som ansvariga för Samhällsvetar-SM 2016? Skicka er ansökan till vordforande@polriks.se senast 18/2-2016. Inkludera namn, universitet, telefonnummer, skypenamn och motivering i ansökan.

 

Mer information om Samhällsvetar-SM: http://www.polriks.se/127-2/

Akademikerförbundet SSR:s hemsida: https://akademssr.se/student