Årsmöteshelgen 2022 är nu avslutad!

En intensiv och rolig helg i Linköping har nu kommit till ett slut. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som kom och deltog, Event- och projektutskottet för att de anordnat helgen och FLiNS för det fina välkomnandet.

Under årsmötet fick föregående verksamhetsårs styrelse ansvarsfrihet, en motion godkändes om att PolRiks ska koordinera en insamling till förmån för krigsdrabbade i Ukraina, ett första beslut om en stadgerevidering som innebär att stadgan ändrats för att matcha praktiken och att möjliggöra för ett nytt typ av medlemskap ”observatörsmedlemskap” i förbundet godkändes. Utöver detta skedde ett fyllnadsval av Aria Nakai till revisor och förbundet godkände förslaget på ett nytt reglemente. I och med antagandet av det nya reglementet bildas ett nytt organ inom PolRiks, Utbildningskollegiet!