PolRiks blir en del av EaP-nätverket!

I september har PolRiks anslutit sig till EaP-nätverket. EaP-Nätverket består av 37 svenska civilsamhällesorganisationer som syftar till att stärka samarbetet med civilsamhället i de östliga partnerskapsländerna (Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina) och Ryssland. Nätverkets syfte är att underlätta samarbete, bygga kapacitet och bedriva gemensam opinionsbildning gentemot regeringar och relevanta beslutsfattare. PolRiks har möjlighet att anordna evenemang inom ramen för nätverket och får som medlem i nätverket en inbjudan till nätverkets årliga studieresa.