PolRiks ingår nytt samarbete med EST!

PolRiks och European Student Think Tank (EST) ingår samarbete!

EST är en internationell organisation som involverar unga människor i den europeiska policyprocessen och främjar Europeiska unionens värderingar och mänskliga rättigheter. Organisationen drivs av ungdomar och för ungdomar och organiserar evenemang kopplade till EU-institutioner, analyserar europeiska angelägenheter och arbetar med ett nätverk av ambassadörer tillhörande organisationen, som representerar EST i hela Europa. EST finns på 5 kontinenter och har fler än 100 medlemmar. Som samarbetspartner erbjuder EST PolRiks föreningsmedlemmar möjligheten att skriva i deras forskningsmagasin “the European Policy Review”, att delta i deras podcasts samt möjligheten att arrangera evenemang kopplade till EU-politik.