2014-03-23

Utskott

Våra utskott

PolRiks har fyra utskott, dessa beskrivs nedan. Samtliga utskott består av (minst) en presidial och av individuella ledamöter i styrelsen. Styrelseledamöter eller medlemmar i medlemsföreningarna har också möjlighet att delta i utskottens arbete, de gör så genom att maila utskottsansvarig. Samtliga utskott har en inom sig sammankallande, denne väljs på ett styrelsemöte. Utskotten arbetar förberedande och aktivt mellan styrelsemötena och sammanträder oftare än styrelsen. Utskotten får uppgifter delegerade till sig av presidiet eller styrelsen och kan även själva ta egna initiativ i samråd med styrelsen.

Organisation- och förvaltningsutskottet

Organisations- och förvaltningsutskottet ansvarar för att stärka PolRiks interna organisation. Utskottet ansvarar för att ta fram nya styrdokument när så behövs och att uppdatera befintliga styrdokument när styrelsen eller medlemsföreningarna önskar revidera dessa. Utskottet arbetar även för att sprida information om PolRiks till nya potentiella medlemmar, att kontinuerligt vidareutveckla förbundet, att arbeta gentemot medlemsföreningarna för att stärka banden mellan dem och PolRiks. Utskottet kan ta fram rapporter, skapa mallar eller lathundar och andra typer av planer vid behov. Utöver detta arbetar utskottet för att skapa en långvarig kontinuitet i organisationen och utveckla överlämningsarbetet inom förbundet. Utskottsansvarig nås på: ordforande@polriks.se

Kommunikationsutskottet 

Kommunikationsutskottet ansvarar för förbundets interna och externa kommunikation såväl som att arbeta för ett större kommunikationsflöde mellan PolRiks och medlemsföreningarna. Utskottet ansvarar för att se till att förbundets grafiska profil och kommunikationsstrategi hålls uppdaterade samt för att koordinera och lägga upp inlägg på våra sociala medier. Utskottet ansvarar även för att administrera förbundets hemsida, att bygga upp en bildbank, att producera grafiskt material, att författa standardtexter och annat marknadsföringsmaterial, att administrera medlemsföreningarnas terminsenliga Instagram-takeovers, att kontinuerligt arbeta för att förbättra förbundets interna kommunikationskanaler samt att ta fram eventuell merch eller andra fysiska marknadsföringsmaterial såsom affischer, flygblad eller broschyrer. Utskottsansvarig nås på: sekreterare@polriks.se

Event- och projektutskottet

Event- och projektutskottet ansvarar för förbundets sociala evenemang och händelser. Utskottet arbetar för att bidra till en starkare gemenskap inom förbundet och mellan förbundet medlemsorganisationer. Utskottet ansvarar för att anordna föreläsningar, kickoffer, nationella tävlingar mellan medlemsföreningarna, after works, Samhällsvetar SM samt för att se till att förbundets sånghäfte är uppdaterat och redo att användas. Utöver detta ansvarar utskottet även för att bistå med hjälp inför projekt med projektplaner såsom den årliga PolRiksresan, årsmöten och valårsmöten. Utskottsansvarig nås på: vordforande@polriks.se

Nätverk- och näringslivsutskottet

Nätverk- och näringslivsutskottet arbetar för att öka PolRiks kontakt med näringslivet genom att bygga nätverk till nya samarbetspartners och andra organisationer. Utskottet ansvarar för att arrangera styrelseutbildningen, att söka nya sponsorer och samarbetspartners, att arbeta med alumnifrågor, att skriva kontrakt och kontraktmallar vid samarbeten med andra organisationer, att söka bidrag eller stipendium i förbundets namn, att utveckla mentorskapsprogram som kopplar studenter med arbetsliv, att arbeta mot att arrangera en nationell arbetsmarknadsdag för statsvetare samt att arbeta för att medlemmar och lokala ledamöter ska få möjligheten att gå relevanta utbildningar och nätverka med varandra såväl som med intressanta näringslivsaktörer. Utskottsansvarig nås på: kassor@polriks.se