2022-02-12

Våra medlemmar

I dagsläget har PolRiks sju medlemsföreningar som är utspridda på sex orter från Umeå i Norr till Lund i söder.

Nordpol

Föreningen Nordpol har sitt säte i Umeå och är en  partipolitiskt och religiöst obunden förening. Nordpol fungerar som kårförening inom Samhällsvetarsektionen (SAMSEK) och är därmed en del av Umeå studentkår. Nordpol har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. Föreningen ska även verka för att medlemmarna får en innehållsrik studietid genom att arrangera sociala aktiviteter.

Nordpol är föreningen för studenter som läser Politices kandidatprogrammet, Programmet för internationell kris- och konflikthantering, Samhällsvetarprogrammet, Programmet för Statistik och Data science eller frikurser inom dessa ämnen vid Umeå universitet.

Hemsida: https://www.nordpol.se/ 

UPS

UPS, Uppsala Politicesstuderande är programföreningen för politices kandidat- och masterprogram med cirka 400 medlemmar. Föreningen startades år 1995 med två uttalade syften – att alla föreningens medlemmar ska få en så bra utbildning som möjligt och att föreningen ska bygga kamratskap och skapa en god stämning mellan studenterna inom programmen. Förutom en möjlighet att lära känna medstudenter ytterligare ger föreningen även möjligheten att träffa potentiella arbetsgivare.

Hemsida: https://new.uppsalapolitices.se/ 

Svik

Svik är studentföreningen för samhällsvetare i Karlstad. Sviks syfte är att aktivt bevaka, påverka och utveckla utbildningsinnehållet och dess utformning för studerande vid Politices kandidatprogram, programmet Samhällsanalytiker och Samhällsplanerarprogrammet samt fristående kurser och magister- och masterprogram som ryms inom programmens ämnesområden. Att främja studentkontakten såväl inom som utanför utbildningsföreningen.

Hemsida: https://www.svik-kau.com/ 


FLiNS

FLiNS arbetar för studenter på Politices kandidatprogrammet, frikursare samt masterstudenter. Föreningen är ideell och programmet firade 10 år i Linköping under verksamhetsåret 17/18. FLiNS arbetar för att göra studenternas studietid så bra som möjligt genom att främja gemenskap, samt att vara vägledande, stöttande och försöka uppfylla idéer. FLiNS erbjuder studenter möjligheten att marknadsföra företag direkt mot statsvetare och nationalekonomer.

Hemsida: https://www.flins.org/ 

Demos

Demos är sektionsföreningen för studenter som studerar statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Dess syfte är att skapa gemenskap mellan studenterna och se till att alla får en givande, trygg och rolig studietid. Demos sysslar både med utbildningsbevakning och studiesociala evenemang som sittningar och inspark.

Hemsida: https://www.gotastudentkar.se/sv/foreningar/demos-sektionsforening 

Politeia

Politeia är en sektionsförening som riktar sig till alla studenter på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Föreningen grundades år 2013 av studenter på Förvaltningshögskolan med två grundsyften; att skapa studiesociala aktiviteter och bedriva utbildningsbevakning.

Hemsida: https://www.politeia.nu/ 

LUPEF

LUPEF, Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening, är en politiskt och religiöst obunden förening som är ideell och riktar sig till alla studenter med ett intresse för politik, ekonomi och samhällsdebatt. Föreningen agerar som kontaktnät för studenter vid pol. kand-programmet samt freds- och konfliktvetenskapsprogrammet såväl som för de som studerar kurser i exempelvis statsvetenskap och ekonomi. Föreningens syfte är att bevaka studenternas intressen samt att stimulera till politisk och ekonomisk debatt vid Lunds universitet.

Hemsida: https://lupef.se/