Om oss

Om oss

Politicesstudenternas Riksorganisation, PolRiks, är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för de föreningar som har till syfte att främja politicesstuderandes intressen när det gäller utbildnings-och arbetsmarknadsrelaterade frågor under och efter studietiden. PolRiks möjliggör skapandet av gemenskap mellan framtida kollegor och ska ses som en självklar stöttepelare för medlemsföreningarna. Vi är även en drivande kraft för att förbättra politicesstuderandes förutsättningar och konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

PolRiks har i dagsläget 7 stycken medlemsföreningar som alla arbetar för att främja politicesstuderandes intressen.  Alla de olika medlemmarna skall ha samma inflytande, oavsett storlek. Nedan presenteras PolRiks organisation så som den är uppbyggd. Under styrelsen finns i nuläget tre stycken arbetsgrupper; Förvaltningsgruppen, Kommunikation- och marknadsföring samt Projekt och evenemang. Mer information om våra arbetsgrupper finns under fliken “vår verksamhet”.

Varje höst initierar PolRiks även en insamlingstävling till förmån för Musikhjälpen då alla medlemsföreningar tävlar om att samla ihop så mycket pengar som möjligt. Arbetsgruppen är även ansvarig för PolRiks årsmöte.

Vad gör vi?

PolRiks arbetar aktivt för att skapa bättre förutsättningar för politicesstuderande under och efter deras studietid. Vi värdesätter även möjligheten att kunna få ett studierelaterat jobb efter sina studier högt och arbetar därför hårt för att stärka konkurrenskraften av en Politices kandidatexamen på arbetsmarknaden. Vi arbetar för ett starkare studentinflytande genom att vara en stark och självständig studentorganisation. Genom ständiga styrelsemöten, håller vi kontakten med de olika föreningarna som riksorganisationen har under sig. Genom denna kontakt hålls en viktigt kommunikation, som skall verka för föreningarnas och riksorganisationens utveckling.

Representerar

Vi i PolRiks skall ses som den självklara stöttepelaren för våra medlemmar. Vi representerar alla politicesstudenter. Vi jobbar för att föra samman studenter med arbetsgivare och akademin.

PolRiks har i dagsläget 7 stycken medlemsföreningar som alla arbetar för att främja politicesstuderandes intressen. Nedan presenteras PolRiks organisation så som den är uppbyggd. Under styrelsen finns i nuläget tre stycken arbetsgrupper, se mer information om dessa här.Organisationsschema 062016