2022-02-11

Polriksresan

Varje år under höstterminen arrangerar PolRiks en gemensam studieresa för medlemsföreningarnas medlemmar till resmål av politiskt intresse. Tidigare resmål har bland annat inkluderat Bryssel, Köpenhamn och Paris. Som deltagare på resorna får du möjlighet att gå på inplanerade studiebesök, såsom möten med ambassader, ideella organisationer och lokala politiska företrädare. Dessutom ges självklart tid till sevärdheter, restaurangbesök och ibland en kortare utflykt. Det är dessutom en fantastisk nätverksmöjlighet eftersom du får chansen att möta andra studenter som studerar liknande saker och därigenom får du även ett nationellt nätverk som deltagare under en PolRiksresa.

Projektgruppen för PolRiksresan

PolRiksresan leds av reseansvarig som ansvarar för att marknadsföra och planera resan tillsammans med resten av projektgruppen. Projektledaren deltar i evenemangsplanering och arbetar med marknadsföring av resan för att så många av medlemmarna i våra medlemsföreningar runt om i landet ska ha möjligheten att delta. Arbetet beräknas till 1-3 timmar i veckan under våren och 5-6 timmar i veckan under hösten. Inget arvode ges för arbetet men förbundet står transport och logi för projektledaren. Det är reseansvarig som ansvarar för utlysningen och rekryteringen av projektgruppen och som får förmånen att bestämma destinationen.

Projektgruppen består av ca 15-25 medlemmar som alla delas upp i mindre grupper som ansvarar för sådant såsom transport, restaurangbokningar, boende, research och mötesbokning. Projektledaren förväntas presentera en projektplan till styrelsen i början av sitt mandat. Projektplanen reglerar hur projektet är tänkt att utföras. Efter avslutat projekt förväntas projektledaren inkomma med och presentera en projektrapport för styrelsen. Projektledaren har även ansvar för att en överlämningsprocess till deras efterträdande sker och att ett testamente lämnas över för att således lämna denne väl förberedd för positionens uppgifter och förpliktelser. Projektledaren har under arbetets gång följande huvudsakliga ansvarsområden:

Ett övergripande ansvar vid planeringen av PolRiksresan:
– Utlysning och rekrytering av projektgruppen.
– Samordning av deltagarna och uppdelning till ansvarsgrupperna: Bokning av logi, bokning av transport, sociala aktiviteter och studiebesök.
– Kommunikation till deltagarna med information och tips om resan.

Marknadsföring av PolRiksresan:
– Vara med på PolRiks årsmöte.
– Ansvarar för att se till att det finns bilder av PolRiksresan som PolRiks kan nyttja i framtida marknadsföring.
– Marknadsföra PolRiksresan till medlemsföreningarna och på PolRiks sociala medier.

Vill du bli nästa reseansvarig eller vill du bli en del av nästa projektgrupp? Håll utkik på PolRiks sociala medier efter nästa utlysning!