mars 23, 2014

Styrelsen

 

Presidium

     

Ordförande: Emma Bäckström                                                                    Vice ordförande: Lucas Fritzon
Kontakt: ordforande@polriks.se                                                                 Kontakt: vordforande@polriks.se

 

         

Kassör: Tove Lemón Palmborg                                                                         Sekreterare: Axel Emanuelsson Vretander
Kontakt: kassor@polriks.se                                                                                Kontakt: sekreterare@polriks.se 

 

 

Ledamöter

Föreningsrepresentant Demos: Hanna Karlsson

Föreningsrepresentant FLiNS: Samuel Elm

Föreningsrepresentant LUPEF: Linnea Gunne

Föreningsrepresentant Nordpol: Matilda Good

Föreningsrepresentant Politeia: Alicia Ernsth

Föreningsrepresentant SVIK: Karolina Lykken

Föreningsrepresentant UPS: Vera Von Otter