2022-02-11

Almedalsveckan

Varje år arrangeras Almedalsveckan i Visby på Gotland. Dit vallfärdar landets politiskt intresserade. Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Almedalsveckan är en plats med fokus på mötet och samtalet, där olika röster och olika perspektiv får höras. En mötesplats – öppen för alla som vill vara med i det demokratiska samtalet. Almedalsveckan har sin grund i de politiska partiernas tal från scenen i Almedalen. Detta är en tradition som hållit i sig under alla år och har bidragit till en stor politiskt närvaro. Det är gotländska företrädare för de partier som under mandatperioden är representerade i Sveriges Riksdag som står bakom Almedalsveckan som arrangemang. 

PolRiks har tidigare besökt Almedalsveckan. Under veckan bor man tillsammans, ofta i en större gymnastiksal. Den som reser tar alltså själv med liggunderlag, täcke, kudde eller liknande. De som reser via PolRiks agerar som privatpersoner väl där och har inga åtaganden eller schema att följa under Almedalsveckan.

Projektansvarig för Almedalsveckan

Projektansvarig är en ämbetspost som väljs av styrelsen under ett styrelsemöte. Projektansvarige deltar i evenemangsplanering och arbetar med marknadsföring av resan för att så många av medlemmarna i våra medlemsföreningar runt om i landet ska ha möjligheten att delta.

Projektansvarig förväntas presentera en projektplan till styrelsen i början av sitt mandat. Projektplanen reglerar hur projektet är tänkt att utföras. Efter avslutat projekt förväntas projektansvarige inkomma med och presentera en projektrapport för styrelsen. Projektansvarig har även ansvar för att en överlämningsprocess till deras efterträdande sker och att ett testamente lämnas över för att således lämna denne väl förberedd för positionens uppgifter och förpliktelser. Arbetet beräknas till 1-5 timmar i veckan under våren och sommaren. Inget arvode ges för arbetet men förbundet  står för projektansvariges transport och logi. Projektansvarig har under arbetes gång följande ansvarsområden: 

Planering av PolRiks deltagande i Almedalsveckan:
– Bokning av logi.
– Planering av minst ett evenemang under Almedalsveckan.
– Samordning av deltagarna.
– Kommunikation till deltagarna med information och tips om veckan.

Marknadsföring av PolRiks deltagande i Almedalsveckan:
– Vara med på PolRiks årsmöte. – Ansvarar för att se till att det finns bilder av PolRiks deltagande som PolRiks kan nyttja i framtida marknadsföring.
– Marknadsföra PolRiks deltagande till medlemsföreningarna och på PolRiks sociala medier.

Är du nästa projektansvarige? Håll utkik på sociala medier efter nästa utlysning!