2022-02-11

Historia

Den 5 februari 2014 skapades Politicesstudenternas Riksorganisation genom ett första konstituerande medlemsmöte. Under våren kommer det främsta arbetet att vara att skapa rutiner och styrdokument för den nästkommande styrelsen. Riksorganisationens första årsmöte hölls i början av maj.

Ordförandelängd:
2014: August Danielson (UPS) respektive David Blomgren (Okänt)
2015: Klara Nilsson Berge (LUPEF)
2016: Emma Wikberger (LUPEF)
2017: Robin Güler Akkus (UPS)
2018: Johan Eriksson (Svik)
2019: Karolina Kraft (UPS)
2020: Johanna Friman (LUPEF)
2021: Emma Bäckström (LUPEF)
2022: Karolina Boyoli (LUPEF)