2022-02-11

Historia

Den 5 februari 2014 skapades Politicesstudenternas Riksorganisation genom ett första konstituerande medlemsmöte. Under våren kommer det främsta arbetet att vara att skapa rutiner och styrdokument för den nästkommande styrelsen. Riksorganisationens första årsmöte hölls i början av maj.