2014-03-12

Vad gör vi?

PolRiks arbetar aktivt för att skapa bättre förutsättningar för politicesstuderande under och efter deras studietid. Vi värdesätter även möjligheten att kunna få ett studierelaterat jobb efter sina studier högt och arbetar därför hårt för att stärka konkurrenskraften av en Politices kandidatexamen på arbetsmarknaden.