2022-02-11

Vanliga frågor

Vad är PolRiks syfte?
Politicesstudenternas Riksorganisation är en paraplyorganisation för de föreningar som har till syfte att främja politicesstuderandes intressen under och efter studietiden. Riksorganisationen skall särskilt verka för dessas intressen i utbildnings- och arbetsmarknadsrelaterade frågor.
Riksorganisationen ska vara en drivande kraft för att förbättra politicesstuderandes förutsättningar och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Riksorganisationen ska även möjliggöra skapandet av gemenskap mellan framtida kollegor samt agera som stöd till medlemsföreningarna. Riksorganisationen bedriver verksamhet på nationell nivå och på lokal nivå, genom sina medlemsföreningar.
Riksorganisationen ska vidare verka för att vara en öppen och demokratisk samlingspunkt där alla föreningsmedlemmar har lika möjligheter att kunna påverka organisationens verksamhet, stadgar och styrelse.

Vem är medlem i PolRiks? Hur vet jag om jag är medlem i PolRiks?
PolRiks medlemmar är föreningarna: Demos, Politeia, FLiNS, Svik, LUPEF, Nordpol och UPS, om du är med i någon av dessa så är du automatiskt med i PolRiks.

Hur kan jag engagera mig i PolRiks?
Det finns flera sätt du kan engagera dig på! Du kan gå med i något av förbundets utskott eller projektgrupper, söka en ämbetspost eller söka till styrelsen och presidiet! Mer information om att gå med i våra utskott eller projektgrupper samt vilka ämbetsposter vi har hittar du här på vår hemsida. För information om utlysningar till presidiet bör du hålla koll på våra sociala medier under höstterminen och för att bli en lokal PolRiksrepresentant vänder du dig till din lokala medlemsförening för att fråga mer om valförfarandet och mandatperiod!

Vad innebär årsmötet? Vad innebär valårsmötet?
Vad vi kallar för årsmöte och valårsmöte är det viktigaste och högsta beslutsfattande organet inom förbundet. Årsmötet sker varje vår och valårsmötet sker varje höst/vinter. På valårsmötet väljs presidiet, valberedningen och revisorerna in. På årsmötet har medlemsföreningarna möjligheten att se över hur styrelsen skötte förbundets verksamhet under föregående verksamhetsår. Här har medlemsföreningarna möjligheten att få svar på frågor och utkräva ansvar av styrelsen. På såväl ett årsmöte som ett valårsmöte kan en medlem i en medlemsförening eller en medlemsförening skicka in motioner om saker de vill ändra på inom förbundet eller idéer på nya saker de vill göra. På samma sätt kan styrelsen också lägga fram propositioner på båda dessa möten med samma syfte.

Årsmötet och valårsmötet sker på olika platser i Sverige varje gång, där PolRiks har en lokal medlemsförening representerad. Till möteshelgen reser representanter från hela Sverige för att mötas, nätverka, fatta viktiga beslut och för att ha roligt tillsammans! Många brukar resa till destinationen redan på fredagen för att kunna utforska lite på kvällen. På lördagen börjar dagen med årsstämman som vanligtvis kombineras med en föreläsning eller ett seminarium och lunch. På kvällen brukar en gemensam sittning hållas innan söndagen kommer när PolRiks styrelse ofta deltar i en styrelseutbildning med vår sponsor Akademikerförbundet SSR innan det bär av hemåt.