2014-05-29

Praktikplatsbanken

Är du på jakt efter en praktikplats, eller är du jobbsökande? Vi har sammanställt en lista på möjliga arbets- och praktikplatser för dig som studerar eller har studerat statsvetenskap eller samhällsvetenskap.


Ideella organisationer 


Globalportalen 

 https://globalportalen.org/praktik 

 Drivs av forumsyd som består av verksamheter som jobbar med globala frågor kring hållbarhet och rättvisa. 


Föreningen för utvecklingsfrågor 

https://fuf.se/karriar/praktikantprogrammet/

Praktiken sker på företag, myndigheter och organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor.


Central Sweden – Dalarna, Gävleborg och Örebro län

https://www.centralsweden.se/kontakt/

Central Sweden är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns gemensamma representationskontor vid EU. Vårt mål är att utifrån ett EU-perspektiv bidra till den regionala utvecklingen i våra medlemsregioner.


Naturskyddsföreningen

https://jobb.naturskyddsforeningen.se/departments/praktik-och-examensarbete

Erbjuder praktikplats och examensarbete på alla deras avdelningar i mån av tid och plats, tar emot spontanansökningar.


Kompis Sverige

https://kompissverige.se/lediga-tjanster/

En ideel förening som arbetar för att skapa mötesplatser mellan nya och etablerade svenskar. Meriterande att kunna t.ex. arabiska, farsi, dari eller tigrinja.


The Institute for Security & Development Policy

https://isdp.eu/employment-internships/

“The Institute for Security and Development Policy is a Stockholm-based independent and non-profit research and policy institute. The Institute is dedicated to expanding the understanding of international affairs, particularly the interrelationship between the issue areas of conflict, security and development” 


Human rights watch

https://careers.hrw.org/

Arbetar med människorättsliga frågor. Praktikplatser inom flera avdelningar inom organisationen.


Sverige Kvinnolobby

https://sverigeskvinnolobby.se/jobb-och-praktik/

Praktikplatsen innebär bland annat kommunikations- och påverkansarbete, medlemskontakt och uppgifter som rör vårt medlemskap i European Women’s Lobby. Hos oss får du en inblick i kvinnorörelsen och det svenska och europeiska jämställdhetsarbetet.


Operation 1325

https://www.operation1325.se/

En organisation som arbetar för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Har historiskt sett sökt praktik för bland annat kommunikationsansvarig och projektansvarig. 


Famna

https://www.famna.org/ / info@farma.org 

Arbetar med frågor om t.e.x. vinster i välfärden, valfrihet, flyktingmottagande, integration och kompetensförsörjning inom vård och social omsorg.Söker praktikanter terminsvis. 


Make Equal

https://www.makeequal.se/lediga-tjanster/

Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetskonsulter som jobbar för – och uppmanar till – praktiskt jämlikhetsarbete. Make Equal har lång erfarenhet av att ta emot praktikanter och kan utlova en spännande praktik där du blir en del av teamet och får chansen att testa en variation av arbetsuppgifter.


Energiföretagen Sveriges Brysselkontor

https://www.energiforetagen.se/om-energiforetagen/lediga-tjanster/ / ulrica.nordemar@energiforetagen.se 

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Historiskt har de antagit praktikanter till deras brysselkontor. 


Reach for change

https://reachforchange.org/en/who-we-are/join-our-team

We’re working towards this vision by finding local social entrepreneurs and empowering them to develop and scale innovative solutions that help children to better lives.”

Historiskt har de praktikplatser internationellt, t.e.x. Danmark, Bulgarien och Kroatien.


Föreningen Storasyster

kontakt@foreningenstorasyster.se  

Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. 


Tanam

http://tamam.se/delta/jobb-och-praktik-2/

Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna för mångfald, anti-rasism och ungas samhällsengagemang.” Har historiskt erbjudit praktikplatser inom verksamhets- och organisationsutveckling. 


Svalorna, Latinamerika

https://svalorna.se/praktik-hos-oss/

“Svalorna Latinamerika arbetar för att minska fattigdom och undanröja dess orsaker. Vi samarbetar med lokala organisationer för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling och tillsammans skapar vi möjligheter för kvinnor, barn och ungdomar att förbättra sina livsvillkor.” 


RFSU

https://jobb.rfsu.se/jobs/connect?rmpage=apply&rmjob=-1

“Opinionsbildning, utbildning och politisk påverkan i Sverige och världen. Vi möter politiker, lokala gräsrotsorganisationer, regionala nätverk och många andra opinionsbildare i vårt arbete för att stärka människors rätt till sin egen kropp och sexualitet.


Amnesty International

www.amnesty.se/praktik 


Riksdagen


https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagsforvaltningen/lediga-jobb/

Riksdagens utredningstjänst (RUT)

Utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS)

Som praktikant får du delta i det praktiska utredningsarbetet under handledning av erfarna utredare. Du får möjlighet till kompetensbyggande i sak- och metodfrågor och kunskaper om arbetet i riksdagens utskott och kammare. 


Riksdagens internationella kansli (RIK) 

(RIK) hjälper talmannen, de vice talmännen, riksdagsdirektören och riksdagsledamöterna i deras internationella engagemang.


Regeringskansliet


Regeringskansliets praktik-portal

https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/praktik/lediga-praktikplatser/ – 

Är du på jakt efter en praktikplats, eller är du jobbsökande? Vi har sammanställt en lista på möjliga arbets- och praktikplatser för dig som studerar eller har studerat statsvetenskap eller samhällsvetenskap.


Ideella organisationer 


Globalportalen

https://globalportalen.org/praktik

Drivs av forumsyd som består av verksamheter som jobbar med globala frågor kring hållbarhet och rättvisa.


Föreningen för utvecklingsfrågor

https://fuf.se/karriar/praktikantprogrammet/

Praktiken sker på företag, myndigheter och organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor.


Central Sweden – Dalarna, Gävleborg och Örebro län

https://www.centralsweden.se/kontakt/

Central Sweden är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns gemensamma representationskontor vid EU. Vårt mål är att utifrån ett EU-perspektiv bidra till den regionala utvecklingen i våra medlemsregioner.


Naturskyddsföreningen

https://jobb.naturskyddsforeningen.se/departments/praktik-och-examensarbete

Erbjuder praktikplats och examensarbete på alla deras avdelningar i mån av tid och plats, tar emot spontanansökningar.


Kompis Sverige

https://kompissverige.se/lediga-tjanster/

En ideel förening som arbetar för att skapa mötesplatser mellan nya och etablerade svenskar. Meriterande att kunna t.ex. arabiska, farsi, dari eller tigrinja.


The Institute for Security & Development Policy

https://isdp.eu/employment-internships/

“The Institute for Security and Development Policy is a Stockholm-based independent and non-profit research and policy institute. The Institute is dedicated to expanding the understanding of international affairs, particularly the interrelationship between the issue areas of conflict, security and development”


Human rights watch

https://careers.hrw.org/

Arbetar med människorättsliga frågor. Praktikplatser inom flera avdelningar inom organisationen.


Sverige Kvinnolobby

https://sverigeskvinnolobby.se/jobb-och-praktik/

Praktikplatsen innebär bland annat kommunikations- och påverkansarbete, medlemskontakt och uppgifter som rör vårt medlemskap i European Women’s Lobby. Hos oss får du en inblick i kvinnorörelsen och det svenska och europeiska jämställdhetsarbetet.


Operation 1325

https://www.operation1325.se/

En organisation som arbetar för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Har historiskt sett sökt praktik för bland annat kommunikationsansvarig och projektansvarig.


Famna

https://www.famna.org/ / info@farma.org

Arbetar med frågor om t.e.x. vinster i välfärden, valfrihet, flyktingmottagande, integration och kompetensförsörjning inom vård och social omsorg.Söker praktikanter terminsvis.


Make Equal

https://www.makeequal.se/lediga-tjanster/

Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetskonsulter som jobbar för – och uppmanar till – praktiskt jämlikhetsarbete. Make Equal har lång erfarenhet av att ta emot praktikanter och kan utlova en spännande praktik där du blir en del av teamet och får chansen att testa en variation av arbetsuppgifter.


Energiföretagen Sveriges Brysselkontor

https://www.energiforetagen.se/om-energiforetagen/lediga-tjanster/ / ulrica.nordemar@energiforetagen.se

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Historiskt har de antagit praktikanter till deras brysselkontor.


Reach for change

https://reachforchange.org/en/who-we-are/join-our-team

“We’re working towards this vision by finding local social entrepreneurs and empowering them to develop and scale innovative solutions that help children to better lives.”

Historiskt har de praktikplatser internationellt, t.e.x. Danmark, Bulgarien och Kroatien.


Föreningen Storasyster

kontakt@foreningenstorasyster.se

Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.


Tanam

http://tamam.se/delta/jobb-och-praktik-2/

“Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna för mångfald, anti-rasism och ungas samhällsengagemang.” Har historiskt erbjudit praktikplatser inom verksamhets- och organisationsutveckling.


Svalorna, Latinamerika

https://svalorna.se/praktik-hos-oss/

“Svalorna Latinamerika arbetar för att minska fattigdom och undanröja dess orsaker. Vi samarbetar med lokala organisationer för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling och tillsammans skapar vi möjligheter för kvinnor, barn och ungdomar att förbättra sina livsvillkor.”


RFSU

https://jobb.rfsu.se/jobs/connect?rmpage=apply&rmjob=-1

“Opinionsbildning, utbildning och politisk påverkan i Sverige och världen. Vi möter politiker, lokala gräsrotsorganisationer, regionala nätverk och många andra opinionsbildare i vårt arbete för att stärka människors rätt till sin egen kropp och sexualitet.


Amnesty International

www.amnesty.se/praktik


Riksdagen


https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagsforvaltningen/lediga-jobb/

Riksdagens utredningstjänst (RUT)

Utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS)

Som praktikant får du delta i det praktiska utredningsarbetet under handledning av erfarna utredare. Du får möjlighet till kompetensbyggande i sak- och metodfrågor och kunskaper om arbetet i riksdagens utskott och kammare.


Riksdagens internationella kansli (RIK) 

(RIK) hjälper talmannen, de vice talmännen, riksdagsdirektören och riksdagsledamöterna i deras internationella engagemang.


Regeringskansliet


Regeringskansliets praktik-portal – https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/praktik/lediga-praktikplatser/

Regeringskansliets jobb-portal – https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Praktikplatser regeringskansliet lagt ut historiskt sett:

 Delegationen för migrationsstudier (Delmi) – Delmi initierar studier och förmedlar forskningsresultat på migrationsområdet som underlag till framtida migrationspolitiska beslut.

Europakorrespondentenheten (UD EUKORR)- Europakorrespondentenheten ansvarar för samordningen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) inom UD.

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD-FMR) – Enheten ansvarar för allmän folkrättslig rådgivning och bevakning av folkrättsliga frågor och mänskliga rättigheter (MR) i internationella fora.

Enheten för FN-politik (UD-FN) -Enheten för FN-politik (FN) svarar för samordning och utveckling av den övergripande svenska FN-politiken.

Enheten global agenda (UD-GA) – Enheten global agenda (GA) svarar för övergripande samordning inom ramen för Agenda 2030 och departementets och regeringskansliets arbete med Politiken för global utveckling (PGU).

Enheten för internationellt utvecklingssamarbete (UD-IU) – Enheten för internationellt utvecklingssamarbete svarar för övergripande styrning och utvärdering av det samlade svenska utvecklingssamarbetet

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC) – Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (KC) arbetar med frågor som rör konsulärt stöd till enskilda, konsulär krisberedskap och civilrättsliga frågor.

Kommunikationsenheten (UD-KOM) – UD KOM arbetar för att stödja den politiska ledningen och UD:s enheter med kommunikation om utrikes- och säkerhetspolitik, globalt utvecklingssamarbete, handelspolitik och Sverigefrämjande.

Statskontoret http://www.statskontoret.se/om-oss/lediga-tjanster/ / http://www.statskontoret.se/om-oss/lediga-tjanster/praktik/


Kommuner och landsting


Enheten för externa relationer, Västra Götalandsregionen

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/externa-relationer/kontakt-externa-relationer/praktik-inom-externa-relationer/

Enheten externa relationer samordnar och driver Västra Götalandsregionens strategiska externa arbete på nationell, europeisk och internationell nivå.


Internationella kontoret (IK) Gävle

 internationellakontoret@gavle.se

Gävle kommuns Internationella kontor stöttar kommunkoncernens förvaltningar och bolag i arbetet med internationalisering och internationella projekt. (Gävle, finns motsvarande i GBG)


Miljöförvaltningen Göteborgs stad

 https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20199258499706


Social resursförvaltning Göteborgs stad

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/social-resursforvaltning/om-social-resursforvaltningen/arbeta-pa-social-resursforvaltning/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DQLczA0cTQNdA_yDLQ3dwwz1wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigC57vTR/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Statsledningskontoret Göteborgs stad

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se


Jämställdhetsmyndigheten

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-oss/jobba-hos-oss  


Tillväxtverket

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/jobba-hos-oss.html


EU


Region Värmlands European office

https://www.regionvarmland.se/eu

Är du intresserad av att arbeta med regionala utvecklingsfrågor i ett internationellt sammanhang? Ta då chansen och praktisera på Region Värmlands kontor i Bryssel.


Stockholm region EU office

https://stockholmregion.org/internship/

”Vårt uppdrag är att bevaka arbetet inom EU:s institutioner, EU:s lagstiftningsprocess och påverka EU-politik i gynnsam riktning för Stockholmsregionen”.


Övriga


EY – A better building world

EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. På våra kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå finns specialister med inriktning mot offentlig verksamhet.